Bruscar Trá – Beidh costas ort

Níl sé deas mar phictiúr nach bhfuil? Tá tú ag an trá is ansa leat, ag lúbarnaíl na ladhracha sa ghaineamh, agus go tobann gearrtar do ladhar ar phíosa gloine. Amharcann tú thart ort agus tchíonn tú na bligeáird is ciontaí ar fud na háite. Tá rapair ina luí anseo is ansiúd, agus tá bunanna toitín caite ar leataobh, agus tá cloigeann faoileán neamhurchóideach sáite isteach i bpacáistiú sé-phaca beorach atá tréigthe ar an ghaineamh, ach cad chuige a bhfuil an oiread sin bruscair ar an trá?

Rubbish at Rathmullan beach

 

Tá an t-ádh orainne i nDún na nGall go bhfuil go leor tránna gainimh againn, ach tá baol ann go ndéanfar iad a scriosadh trí shíorchaitheamh bruscair, rud a spreagann an cheist ‘cad é mar a tharla an oiread seo bruscair a bheith ann agus cad é a thig linn a dhéanamh faoi?’

Labhair muid le Martin Burke atá ina mhaor bruscair le Comhairle Contae Dhún na nGall le 14 bliana. Molann sé do dhaoine a bheith freagrach agus a gcuid bruscair a thabhairt abhaile leo nuair a théann siad cois farraige le linn an tsamhraidh i mbliana.

“Déanann an bruscar ar an trá an-dochar don timpeallacht, mar go gcaithfidh iomlán an bhruscair agus iomlán an phlaistigh dul áit éigin, agus chomh luath agus a thagann an taoide isteach, sciobtar an bruscar sin uilig amach léi. Bíonn tionchar aige seo ar go leor gnéithe den timpeallacht, truaillíonn sé an t-uisce agus déanann dochar do chuid mhór beatha farraige. Thig le plaisteach fanacht san uisce go ceann na céadta bliain, agus ní fios cá háit a rachaidh sé.

“Bhí fadhbanna ollmhóra againn leis seo le linn stoirm an gheimhridh nuair a tháinig bruscar i dtír ar fud an chósta. Níl a fhios ag éinne cárb as ar tháinig an bruscar sin ó thús’ a deir Martin.

Deir Martin go bhfuil réiteach simplí ar an fhadhb seo agus deir sé gur réiteach é a thig linn uilig a dhéanamh agus a bheith páirteach ann.

Martin Burke

 

“Is í an teachtaireacht atá agamsa do dhaoine atá ag dul cois farraige i rith an tsamhraidh ná do chuid bruscair a thabhairt abhaile leat, agus an trá a fhágáil sa staid chéanna ina bhfuair tú í. Aon duine a mbeirtear orthu ag caitheamh bruscair ar an trá, gearrfar fíneáil €150 ar an láthair orthu. Tá súil againn go spreagfaidh seo daoine lena machnamh a dhéanamh sula gcaithfidh siad an rapar nó an páipéar sin uathu. An fiú fíneáil é?

 

Bí Páirteach

Meastar go maraítear breis agus 100,000 mamach mara le bruscar plaisteach gach bliain ar fud an domhain. Aithnítear go gcuireann bruscar mara agus bruscar trá crú breise ar chóstaí. Labhraíonn Martin faoi na dóigheanna a dtig le daoine cuidiú leis na tránna a choinneáil glan.

“Cuireann Comhairle Contae Dhún na nGall málaí agus lámhainní ar fáil do dhaoine ar mhaith leo glantacháin trá a dhéanamh. Tá neart tograí ann lenár dtránna a choinneáil glan, ar nós glantacháin Earraigh/Samhraidh agus na glantacháin dhá bhomaite a mbíonn an ráchairt orthu, togra ina gcaitheann daoine dhá bhomaite ag glanadh cuid den trá agus ansin grianghraf a ghlacadh de. B’fhéidir nach dtuigeann daoine gurb iad na rudaí beaga mar seo a dhéanann difear, mar cé gur mhaith linn an bruscar ar fad a ghlanadh níl sé indéanta gach píosa bruscair a fháil. Tá muid buíoch as aon chuidiú, agus is ábhar sásaimh é a bheith páirteach in obair a chuidíonn lenár gcontae a chothabháil. D’fhéadfaimis deireadh a chur le truailliú uisce agus truailliú talún trínár gcuid bruscair féin a thabhairt abhaile linn. Ní haon eolaíocht roicéid é’ a dúirt Martin agus aoibh an gháire air.

Keep Clean Please 

 

Cad iad na contúirtí a bhaineann le bruscar ar ár gcuid tránna?

  • Bruscar a chaitear ar an trá, sciobtar isteach san uisce é agus is féidir go ndéanfaí an t-uisce a thruailliú dá bharr.
  • Tá plaisteach ar cheann de na príomhfhoinsí bruscair ar thránna agus is féidir leis a bheith marfach. Is féidir le fiadhúlra dul in aimhréidh sna lúbanna plaisteacha a choinníonn cannaí le chéile, rud a thig iad a ghortú nó fiú a mbás a thabhairt.
  • Duine ar bith a mbeirtear air ag caitheamh bruscair, gearrfar fíneáil €150 ar an láthair air.
  • Anuraidh, tógadh 2 thonna (sea, tá sin léite mar is ceart agat!) de bhruscar ar shiúl ó thrá Ros Neamhlach.
  • Dá mba mhaith leat scéala a chur chugainn faoi bhruscarú nó faoi dhumpáil mhídhleathach, déan teagmháil le Comhairle Contae Dhún na nGall ar líne ar www.donegalcoco.ie nó cuir scairt ar 074 91 53900

 

Beach Littering – It’ll Cost you

Its not a pretty picture is it, you’re at your favourite beach, wiggling your toes in the sand and suddenly you cut your toe on a piece of glass. You look around and see the culprits everywhere as wrappers are strewn around the place and cigarette butts are discarded, while an innocent seagull has its head stuck in a beer six pack holder that has been abandoned on the sand, but why is there so much junk on the beach?

Rubbish at Rathmullan beach

Rubbish at Rossnowlagh beach

 

Donegal is blessed with many sandy beaches but they are in danger of being tarnished by constant littering, which begs the question how did all this rubbish get here and what can we do about it?

We spoke to Martin Burke who has been a litter warden in Donegal County Council for 14 years. He urges people to act responsibly and take there waste home with them when they visit the beach this summer.

“Leaving litter on the beach is very detrimental to our environment as the amount of litter and plastic that is left on the beach has to go somewhere and as soon as the tide comes in all that litter is washed out with it. This in turn effects many aspects of our environment and pollutes our water and can harm a lot of sea life, plastic can stay in our water for hundreds of years and who knows were it could end up.

“We had massive problems with this during the winter storm with litter that washed up all over our coastline. Who knows were the litter originally came from”, says Martin.

Martin states the easy solution to this problem and says its one that we can all do and get involved in.

Martin Burke, worker as litter warden in Donegal County Council for 14 years

Martin Burke, worker as litter warden in Donegal County Council for 14 years

 

“My message to people going to the beach this summer would be to take your litter home, and leave the beach as you find it. Anyone that is caught littering on the beach will receive an on the spot fine which is €150. Hopefully this will make people think before dropping that wrapper or paper is it worth a fine?

 

Get involved

It is estimated that over 100,000 marine mammals are killed by plastic litter every year around the world. Marine and beach littering is recognized as a growing pressure on costal environments, Martin talks about ways people can get involved in helping to keep our beaches clean.

“Donegal County Council supply bags and gloves to people who want to get involved in beach clean ups. There is a great selection of initiatives to help keep our beaches clean, such as the Spring/Summer clean ups and the popular two minute beach cleans, which saw people from all over taking two minutes to clean a part of the beach and take a picture of it. People don’t realise but it’s the small things like this that can really make a difference as even though we would like to clean all the rubbish it is impossible to get it all. Any help is appreciated and it’s rewarding to be involved in something that is sustaining our county. We could help put a stop to polluting our waters and land if we just simply take our rubbish home, I mean it’s not rocket science,” laughed Martin.

 Keep Clean Please

 

What are the dangers of littering on our beaches?

  • Litter that’s thrown on the beach gets washed into the water and can contaminate it.
  • Plastic, one of the main sources of litter on beaches, can be deadly. Wildlife can get tangled in plastic loops that hold cans together, causing them to become injured or even die.
  • Anyone caught littering will be fined an on the spot fine of €150
  • Last year over 2 tonnes of rubbish (yes you read that right) was removed from Rossnowlagh beach.
  • If you want to report littering or illegal dumping contact Donegal County Council online at www.donegalcoco.ie or call 074 91 53900