Bruscar Trá – Beidh costas ort


Níl sé deas mar phictiúr nach bhfuil? Tá tú ag an trá is ansa leat, ag lúbarnaíl na ladhracha sa ghaineamh, agus go tobann gearrtar do ladhar ar phíosa gloine. Amharcann tú thart ort agus tchíonn tú na bligeáird is ciontaí ar fud na háite. Tá rapair ina luí anseo is ansiúd, agus tá bunanna toitín caite ar leataobh, agus tá cloigeann faoileán neamhurchóideach sáite isteach i bpacáistiú sé-phaca beorach atá tréigthe ar an ghaineamh, ach cad chuige a bhfuil an oiread sin bruscair ar an trá?

Rubbish at Rathmullan beach

 

Tá an t-ádh orainne i nDún na nGall go bhfuil go leor tránna gainimh againn, ach tá baol ann go ndéanfar iad a scriosadh trí shíorchaitheamh bruscair, rud a spreagann an cheist ‘cad é mar a tharla an oiread seo bruscair a bheith ann agus cad é a thig linn a dhéanamh faoi?’

Labhair muid le Martin Burke atá ina mhaor bruscair le Comhairle Contae Dhún na nGall le 14 bliana. Molann sé do dhaoine a bheith freagrach agus a gcuid bruscair a thabhairt abhaile leo nuair a théann siad cois farraige le linn an tsamhraidh i mbliana.

“Déanann an bruscar ar an trá an-dochar don timpeallacht, mar go gcaithfidh iomlán an bhruscair agus iomlán an phlaistigh dul áit éigin, agus chomh luath agus a thagann an taoide isteach, sciobtar an bruscar sin uilig amach léi. Bíonn tionchar aige seo ar go leor gnéithe den timpeallacht, truaillíonn sé an t-uisce agus déanann dochar do chuid mhór beatha farraige. Thig le plaisteach fanacht san uisce go ceann na céadta bliain, agus ní fios cá háit a rachaidh sé.

“Bhí fadhbanna ollmhóra againn leis seo le linn stoirm an gheimhridh nuair a tháinig bruscar i dtír ar fud an chósta. Níl a fhios ag éinne cárb as ar tháinig an bruscar sin ó thús’ a deir Martin.

Deir Martin go bhfuil réiteach simplí ar an fhadhb seo agus deir sé gur réiteach é a thig linn uilig a dhéanamh agus a bheith páirteach ann.

Martin Burke

 

“Is í an teachtaireacht atá agamsa do dhaoine atá ag dul cois farraige i rith an tsamhraidh ná do chuid bruscair a thabhairt abhaile leat, agus an trá a fhágáil sa staid chéanna ina bhfuair tú í. Aon duine a mbeirtear orthu ag caitheamh bruscair ar an trá, gearrfar fíneáil €150 ar an láthair orthu. Tá súil againn go spreagfaidh seo daoine lena machnamh a dhéanamh sula gcaithfidh siad an rapar nó an páipéar sin uathu. An fiú fíneáil é?

 

Bí Páirteach

Meastar go maraítear breis agus 100,000 mamach mara le bruscar plaisteach gach bliain ar fud an domhain. Aithnítear go gcuireann bruscar mara agus bruscar trá crú breise ar chóstaí. Labhraíonn Martin faoi na dóigheanna a dtig le daoine cuidiú leis na tránna a choinneáil glan.

“Cuireann Comhairle Contae Dhún na nGall málaí agus lámhainní ar fáil do dhaoine ar mhaith leo glantacháin trá a dhéanamh. Tá neart tograí ann lenár dtránna a choinneáil glan, ar nós glantacháin Earraigh/Samhraidh agus na glantacháin dhá bhomaite a mbíonn an ráchairt orthu, togra ina gcaitheann daoine dhá bhomaite ag glanadh cuid den trá agus ansin grianghraf a ghlacadh de. B’fhéidir nach dtuigeann daoine gurb iad na rudaí beaga mar seo a dhéanann difear, mar cé gur mhaith linn an bruscar ar fad a ghlanadh níl sé indéanta gach píosa bruscair a fháil. Tá muid buíoch as aon chuidiú, agus is ábhar sásaimh é a bheith páirteach in obair a chuidíonn lenár gcontae a chothabháil. D’fhéadfaimis deireadh a chur le truailliú uisce agus truailliú talún trínár gcuid bruscair féin a thabhairt abhaile linn. Ní haon eolaíocht roicéid é’ a dúirt Martin agus aoibh an gháire air.

Keep Clean Please 

 

Cad iad na contúirtí a bhaineann le bruscar ar ár gcuid tránna?

  • Bruscar a chaitear ar an trá, sciobtar isteach san uisce é agus is féidir go ndéanfaí an t-uisce a thruailliú dá bharr.
  • Tá plaisteach ar cheann de na príomhfhoinsí bruscair ar thránna agus is féidir leis a bheith marfach. Is féidir le fiadhúlra dul in aimhréidh sna lúbanna plaisteacha a choinníonn cannaí le chéile, rud a thig iad a ghortú nó fiú a mbás a thabhairt.
  • Duine ar bith a mbeirtear air ag caitheamh bruscair, gearrfar fíneáil €150 ar an láthair air.
  • Anuraidh, tógadh 2 thonna (sea, tá sin léite mar is ceart agat!) de bhruscar ar shiúl ó thrá Ros Neamhlach.
  • Dá mba mhaith leat scéala a chur chugainn faoi bhruscarú nó faoi dhumpáil mhídhleathach, déan teagmháil le Comhairle Contae Dhún na nGall ar líne ar www.donegalcoco.ie nó cuir scairt ar 074 91 53900

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s